menu1menu1menu1menu1

W styczniu 2015 r. oszacowano:

 

  • dochody budżetu państwa na kwotę 28.123,0 mln zł,
  • wydatki budżetu państwa na kwotę 28.702,6 mln zł,
  • deficyt budżetu państwa na kwotę 579,6 mln zł.