Lubuskie

menu1menu1menu1menu1

Biuro Rachunkowe BILANS Marta Jabłońska

Biuro Rachunkowe BILANS Marta Jabłońska

Informacje o firmie

 • Kategoria: Biura rachunkowe
 • Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 13
 • Miejscowość: 65-034 Zielona Góra
 • Telefon: 604-918-007
 • E-mail: bilans@biuro-bilans.net.pl
 • Oferta firmy
 • Opinie o firmie
 • Galeria foto | Certyfikaty i wyróżnienia

Biuro Rachunkowe "Bilans" powstało w 2009r. właścicielem firmy jest doświadczona księgowa z wieloletnim stażem Pani Marta Jabłońska, która posiada Certyfikat Księgowy  NR 29395/2008. Specjalizujemy się w prowadzeniu ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów, spraw kadrowo-płacowych oraz rozliczeń z ZUS. Prowadzimy księgowość firm handlowo-usługowych o różnych formach prawnych.

 

Współpracując z nami, będziecie Państwo mieli pełną gwarancję, że dokumenty te zostaną sporządzone prawidłowo i dostarczone do tych instytucji w odpowiednim czasie. Natychmiast po podpisaniu umowy i odpowiednich pełnomocnictw, przejmiemy na siebie wszelkie kontakty z instytucjami państwowymi, zwalniając swoich klientów z tego obowiązku.

 

Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Naszą uwagę skupiamy na poprawności ewidencjonowania operacji gospodarczych, co pozwala na dalszą analizę firmy oraz na zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego klientów. Wysoką jakość gwarantuje dokładna weryfikacja każdego dokumentu księgowego przez co najmniej dwóch naszych pracowników.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy!

 

KSIĘGI RACHUNKOWE:

• otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
• sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
• przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2) i podatku od towarów i usług (VAT-7),
• sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych,
• udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych,
• opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki.

PODATKOWE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:


• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w książce podatkowej,
• sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym,
• prowadzenie ewidencji majątku trwałego, magazynowej oraz wyposażenia,
• prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT,
• przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom,
• sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych,
• udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych.


OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA – NASZE USŁUGI:

 

 • zajmuję się tworzeniem umów o pracę, zlecenie, dzieło – podpierając się uzyskanymi informacjami,
 • tworzę listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • dbam o dokumentację rejestracyjną pracowników oraz zleceniobiorców (ZUS),
 • zapewniam prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników,
 • zajmuję się prowadzeniem kartotek pracowników łącznie z wymaganą dokumentacją,
 • dbam o prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • oferuję ewidencję świadczeń socjalnych,
 • zajmuję się prowadzeniem ewidencji świadczeń z ubezpieczeń społecznego, zdrowotnego,
 • zajmuję się sporządzaniem deklaracji obrachunkowych do list płac (deklaracje dla potrzeb ZUS, deklaracje na potrzeby urzędów skarbowych: PIT-4R, PIT-8AR),
 • tworzę zeznania roczne pracowników PIT-11, PIT-40,
 • tworzę zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na życzenie),
 • zajmuję się przygotowaniem gotówkowych dowodów wpłat lub przelewów wynagrodzeń na konta bankowe pracowników.

 

Ocen firmy (0)

0 gwiazdki na 5 możliwych

Wystaw swoją opinię

0
Opinie zatwierdzane są przez moderatora

Opinie o firmie

 • Brak opinii