menu1menu1menu1menu1

Fotolia 40088385 XSNie milkną dyskusje dotyczące deregulacji zawodów związanych z finansami. Biorą w nich udział zarówno księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, jak i przedsiębiorcy.

Prof. Jadwiga Glumińska- Pawlic rozpoczęła debatę przypomnieniem okoliczności wprowadzania ustawy

– Wprowadzając zmiany, Ministerstwo Sprawiedliwości podkreślało m.in., że decyzja ta ułatwi dostęp do zawodu i zwiększy liczbę miejsc pracy. Powołało się przy tym na wyniki badań przeprowadzonych na amerykańskich taksówkarzach w latach 80.

Paneliści zwracali uwagę na fakt, iż od wyboru dobrego księgowego zależy przede wszystkim bezpieczeństwo firmy i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Mowa tu nie tylko o rozliczeniach z fiskusem, choć to niezwykle istotny aspekt księgowości. Informacje generowane z rachunkowości służą podejmowaniu wielu poważnych decyzji, mających istotny wpływ na zarządzanie. Dlatego tak ważna jest ich jakość, rzetelność i wiarygodność. Obecnie zawodowy księgowy powinien nie tylko znać obowiązujący stan prawny z rachunkowości i podatków, ale także mieć wiedzę, dotyczącą m.in. sprawozdawczości, rozliczeń z ZUS, ochrony środowiska, kwestii statutowych i organizacyjnych.

Prof. Glumińska-Pawlic przypomniała, że po deregulacji praktyki doradców podatkowych
zostały drastycznie ograniczone, a gdy Izba Doradców Podatkowych chciała wprowadzić choćby namiastkę certyfikacji, od razu odezwały się protesty, że to ograniczanie dostępu do zawodu.

- Tymczasem oprócz wiedzy należy mieć dużo pokory i wiedzieć, czego się nie umie. Trzeba mieć bat w postaci samorządu – po to, by nie stać w miejscu. Nasze zawody wymagają bowiem stałego podnoszenia kwalifikacji – powiedziała pani profesor.

W wyniku deregulacji każdy może prowadzić działalność związaną z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, co sprzyja powstawaniu wielu nieprawidłowości. Zdarza się, że osoby prowadzące usługi księgowe nie znają dobrze ustawy o rachunkowości i mają kłopoty z określeniem polityki rachunkowości. Bywa, że biuro prowadzi 300 spółek według jednego schematu. Często nie są przestrzegane przepisy o ochronie danych osobowych, zatrudniani są niewykwalifikowani pracownicy i im zostaje powierzona księgowość klientów.

Więcej… http://www.skwp.pl/Bezpieczny,przedsiebiorca%2C,odpowiedzialny,ksiegowy,11553.html


Źródło: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce www.skwp.pl