menu1menu1menu1menu1

Bez tytułuDoradcy podatkowi, członkowie Krajowej Izby Doradców Podatkowych, po raz kolejny angażują się pro publico bono w ogólnopolską akcję udzielania porad i pomocy przy przygotowywaniu rocznych zeznań podatkowych dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Osoby zainteresowane otrzymają bezpłatną poradę z zakresu sporządzenia PIT za 2014 rok oraz możliwości skorzystania z ulg podatkowych.
Informacje o terminach dyżurów telefonicznych doradców podatkowych dostępne będą na stronach internetowych Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Samorząd zawodowy doradców podatkowych już po raz piąty organizuje akcję pomocy w rozliczeniach podatkowych, w tym roku pod hasłem: „Akcja PIT 2014: doradcy podatkowi dla osób z niepełnosprawnością”.


Z bezpłatnej pomocy doradców podatkowych przy sporządzaniu zeznań podatkowych za rok 2014 skorzystać będą mogli w całej Polsce podatnicy z niepełnosprawnością, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Będą oni mogli uzyskać m.in. niezbędne informacje na temat możliwości skorzystania z odliczeń wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz sposobów udokumentowania tych wydatków.


- „ Mamy świadomość, że wielu podatników może być zagubionych w gąszczu przepisów i formularzy podatkowych i dlatego, jak co roku wychodzimy z inicjatywą pomocy. Jesteśmy przekonani, że wsparcie doradców podatkowych ułatwi osobom zainteresowanym rozliczenie się z urzędem skarbowym z obowiązków podatkowych” – podkreśla prof. dr hab. Jadwiga Glumińska – Pawlic, Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.


Termin akcji w większości Oddziałów Regionalnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaplanowany został na 26 marca br. Część Oddziałów przeprowadzi akcję w innym, często szerszym terminie.


Informacje o terminie akcji w danym regionie oraz o sposobie kontaktu z dyżurującymi doradcami podatkowymi będą dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych w całej Polsce. Osoby zainteresowane znajdą tam niezbędne, szczegółowe informacje. Przykładowo, akcja w Mazowieckim Oddziale KIDP przeprowadzona zostanie w okresie od 18 marca do 27 kwietnia br., w Śląskim Oddziale KIDP od 17 marca do 28 kwietnia br., a w Małopolskim Oddziale KIDP od 9 do 27 marca br.


W wielu miastach Polski akcję Krajowej Izby Doradców Podatkowych objęły swym patronatem lokalne władze i instytucje: Wydziały Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich, Przewodniczący Rad Miasta, Prezydenci, Wójtowie i Burmistrzowie lokalni. Przykładowo, patronat nad akcją Małopolskiego Oddziału KIDP objął Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, natomiast patronat medialny objęły TVP Kraków oraz Radio Kraków. Akcja pomocy osobom z niepełnosprawnością Oddziału Śląskiego KIDP prowadzona będzie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz objęta patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.


Źródło: Krajowa Izba Doradców Podatkowych- www. krdp.pl
Autor: Wiesława Moczydłowska Dział PR Biuro KIDP